Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť sa zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje. Sme si vedomí dôležitosti ochrany súkromia a chceme, aby ste mali pocit bezpečia a dôverovali nám. Táto Ochrana osobných údajov Vás informuje o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich používame. Prosíme, prečítajte si ju pozorne a ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

1. Zhromažďovanie osobných údajov:

Ak sa rozhodnete využiť naše služby, môžeme od Vás požadovať určité osobné údaje, ako sú Vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa bydliska. Tieto údaje sú potrebné na spracovanie Vašej objednávky a poskytnutie Vám požadovaných služieb.

  • Meno - potrebujeme Vaše meno na to, aby sme Vás mohli osloviť správnym spôsobom a spracovať Vašu objednávku.
  • E-mailová adresa - využívame ju na komunikáciu s Vami a odosielanie relevantných informácií o našich produktoch a službách.
  • Telefónne číslo - môžeme Vás kontaktovať telefonicky v súvislosti s Vašou objednávkou alebo na žiadosť o pomoc.
  • Adresa bydliska - potrebujeme ju na doručenie tovaru.

2. Použitie osobných údajov:

Vaše osobné údaje využívame výlučne na účely, pre ktoré boli poskytnuté. Môžeme ich použiť na:

  • spracovanie a doručenie Vašej objednávky
  • komunikáciu s Vami v súvislosti s Vašou objednávkou
  • odosielanie relevantných informácií o našich produktov a službách

3. Bezpečnosť osobných údajov:

Zabezpečujeme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zneužitím. Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečnom prostredí a prístup k nim majú iba oprávnené osoby, ktoré ich potrebujú na splnenie svojich pracovných povinností.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na e-mailovej adrese .